IO1. Bir zamandizin (kronoloji) ile bir haritayı temel alan ve bir web sayfası üzerinden ulaşılan Timeline Travel Tool’un (Zamandizin Yolculuğu Aracı) geliştirilmesi.

 

Proje iki tarihi şehri — İstanbul (eski Yunan şehri Bizantion, Bizans başkenti Konstantinopolis ve Osmanlı İstanbul’u) ve Ravenna — prototip olarak ele alacaktır ve araç (Zamandizin Yolculuğu) bu çok katmanlı şehirlerin mimarlık tarihini göstermek için kullanılacaktır. Araca bir web tarayıcısı üzerinden ulaşılacaktır. Araç iki temel teknoloji kullanacaktır: interaktif haritalar ve kronolojiler. Arayüz ekranı yatayda ikiye bölünmüş olacaktır. Üst kısım zaman değiştikçe ve yeni yapılar inşa edildikçe değişen şehrin haritası olacaktır. Alt kısım ise yaklaşılabilen, zamanda ileri ve geri gitmeye imkan tanıyan kronoloji olacaktır. Kronolojide yapıların fotoğrafları ve kısa bilgiler yer alacaktır. Harita şehri kronolojide işaretlenen zamandaki haliyle görüntüleyecektir ve bu belli aralıklar belirlenerek (1, 5, 10, 20, 50, 100, 200 yıl/saniye) ve zaman aralıkları seçilerek (ör. 330-1453) animasyona çevrilebilecektir.

 

Sonuç olarak kullanıcılar şehrin mimari gelişimini üst panelden bir film olarak izlerlerken alt panelden değişen yapı türlerinin ve üslupların görsellerini görebileceklerdir. Geniş açıda kentteki önemli yapıları ve dönemlerin isimleri görüntülemeleri mümkün iken kronolojiye doğru yaklaştıklarında dönem hakkında daha detaylı bilgi görüntüleyecek, daha fazla tarihi detay ve görsel bulabileceklerdir. Haritaya yaklaştıklarında ise yapıları daha yakından görüntüleyecek ve  kentin kronolojide seçilen zamanki halini keşfedebileceklerdir.

 

Alt paneldeki kronoloji, görseller, yazılar ve videolarla mimarlık tarihini anlatacaktır. Başka kronolojilerle, örneğin padişah/sultanlar kronolojisi, kadın/valide sultanlar kronolojisi, ya da  temel tarih, kültür, bilim kronolojileri ile desteklenebilir olacaktır.  Kullanıcılar aynı anda iki kronolojiyi görüntüleme imkanına da sahip olacaklardır —örneğin Ravenna ve İstanbul kentlerine ait kronolojileri— ve bunları karşılaştırma ve benzerlikleri araştırma fırsatı bulacaklardır. Kullanıcılar bir yapı, bir yer ya da yıl hakkında haritada ya da kronoloji üzerinde arama yapma imkanına sahip olacaklardır. Bir yapının üzerine tıkladıklarında bilginin yanı sıra planlar, videolar ve 3D modeller gibi veriler de ortaya çıkacaktır.

IO1. Bir Zamandizin (kronoloji) İle Bir Haritayı T