IO5. Timeline Travel kullanıcılarının uygulama ile etkileşim karakteristiklerinin, geliştirilecek bir yazılım ile modellenmesi ve kullanıcılardan elde edilen verilerin mevcut sistemin geliştirilmesi için kullanılması.

 

Timeline Travel’ı yüksek öğretim için modern bir araç olarak kullanmak otonom değerlendirme mekanizmaları oluşturma ihtiyacını tetiklemektedir. Öğrenci davranışlarını belirlemenin ilk adımı olarak araç kullanım karakteristiklerini öğrenme hedeflerindeki başarıya bağlayan bir öğrenci modelleme yaklaşımı önermekteyiz.

 

Modernleştirilmiş web-bazlı eğitim araçlarının yaygınlaşmasıyla görülmesi sıklaşan bir zorluk, araçların temellerindeki algoritmaların yöntemlerinin gelişmeye yönelik değerlendirmeler barındıran biçimde tasarımıdır. İdeal olarak bir yazılım sistemi, kullanıcısının sistemle etkileşirken ürettiği örüntünün takibini yapmalı ve öğrenci ve/ya da eğitmene öğrenme hedeflerine uygun biçimde, otomatik önerilerde bulunmalıdır. Dolayısıyla Timeline Travel özelinde öğrenci modelleme, yazılımın eğitimsel gücünü arttırmak için özellikle önemlidir. Bizim bağlamımızda öğrenci modelleme modülü bir “akıllı eğitmen” olarak davranabilmek için etkileşim örüntülerini kullanıcı analitiğini dikkate alarak (ör. tıklama sayısı, yaklaşıp/uzaklaşma eylemleri, yazılı ve görsel materyali inceleme için ayrılan süre, göz gezdirme izleri vs.) kullanıcının sistemle etkileşimine göre takip edecektir. Timeline Travel gibi bir “akıllı eğitmen” olarak çalışmak için interaktif bir sistem gerektirmek, odağı kullanıcıların gelişimine çevirmekte ve mimarlık tarihi eğitimi ile bilişsel bilimler ve akıllı eğitim sistemleri de dahil olmak üzere farklı disiplinler arasında verimli bir etkileşimi sağlamaktadır. Öğrencilerin araç kullanım karakteristikleri ile eğitimsel değerlendirme tekniklerine yansıyan performanslarının (ör. quiz notları) arasındaki korelasyonu anlamak temel önem taşımaktadır. Bu analiz, kullanıcıların yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla aracın etkin kullanımının ortaya çıkarılması ve teşvik edilmesi için ve kullanıcının gelişimlerine yardım edecek biçimde hedeflerine ulaşmalarına yönelik potansiyel stratejiler keşfetmeleri için özellikle önemlidir. Bu teknikler aslında pek yeni olmamakla birlikte oldukça interaktif bir yazılımda kullanılmaları ve mimarlık tarihi alanına uygulanmaları sunulan projenin yeni katkıları olacaktır.

IO5. Timeline Travel Kullanıcılarının Uygulama İle