IO3. Timeline Travel Tool ile birlikte çalışan Timeline Travel e-Learning Platform’un (Zamandizin Yolculuğu E-Öğrenme Platformu) bir uzaktan eğitim sistemi olarak geliştirilmesi.

 

Projenin ilk aşamasında geliştirilen Timeline Travel aracı ekstra ders materyali, videolar, quizler ve sınavların eklenmesiyle proje ortağı AHE tarafından bir e-öğrenme platformuna dönüştürülecektir. Platform, Future Learn ya da Khan Academy gibi platformlara benzer olacak, ancak dersler Timeline Travel aracına da entegre olacağından platformun kendine özgü bir tasarımı olacaktır, öğrencilerin dersin her modülünü/haftasını tamamlamalarına bağlı olarak kronolojik gelişimlerini takip edebilecekleri bir sistem olacaktır.

 

E-öğrenme platformu kullanıcıları sisteme kayıt olup giriş yapacaklardır; kendi aralarında tartışmaları, diğer kullanıcılara ya da öğretmenlere mesaj yollamaları mümkün olacaktır; ayrıca  ders notları ve videolarını çevrimdışı kullanım için indirmeleri de mümkün olacaktır. Bir dersin gerekli videoların izlenmesi, zamandizin üzerinde yeteri süre gezinilmesi ve quiz ve sınavların cevaplandırılmasının ardından öğrencilerin başarısı puanlar ile değerlendirilecektir. Bu aşamada öğrencilerin etkileşim karakteristiklerini takip eden yeni metodolojiler ile araçla etkileşimleri izlenecektir. Eğitimciler ve öğrencilere ayrı arayüzler sunmak için kullanıcı profilleri programlanacaktır.

 

Bu aktivitelerin bir parçası olarak, Timeline Travel’ın e-öğrenme platformunun kullanımının değerlendirildiği, GAUN ve UNIBO’da oluşturulmuş belirli ders içerikleri ile geliştirilmiş denetimli kullanıcı çalışmaları (test dersleri) yapılacaktır. Platformu kullanıcı deneyimlerine bağlı olarak geliştirmek için iki sömestre yayılan geri beslemeli bir iyileştirme yaklaşımı uygulanacaktır.

IO3. Timeline Travel Tool İle Birlikte çalışan Tim