IO4. Geliştirilen e-öğrenme platformuna ve Timeline Travel Tool ile derslerin işlenmesine uyumlu yeni bir mimarlık tarihi müfredatının oluşturulması, dört adet ders modülünün içeriklerinin hazırlanması ve bunların Gaziantep Üniversitesi’nde ve Bologna Üniversitesi’nde test dersleriyle uygulamasının yapılarak başarısının test edilmesi.

 

Projenin önceden açıklanan her modülü ayrı düşünsel çıktılar sunsa da projenin ikinci yarısında tüm modüller yeni, inovatif bir yüksek öğrenim mimarlık tarihi ders programı oluşturmak için birleşecektir. İnteraktif e-öğrenme yaklaşımına dayalı yeni ders programı Timeline Travel aracını kullanarak hazırlanacaktır ve Roma Mimarlığı, Bizans Mimarlığı, Avrupa Mimarlığı ve Osmanlı Mimarlığı gibi ortak üniversitelerdeki zorunlu derslerin bazılarını içerecektir. Bu yeni ders programının öngörülen başarısı projenin sonuna doğru ortak üniversiteler tarafından test edilecek ve sonuçlar yayınlanacaktır. Eğitmenler derslerinin mevcut içeriğini kullanabilecek ya da istedikleri değişiklikleri yapabileceklerdir.

 

Kendi kendine öğrenirken ya da öğretim programlarında kullanılabilecek olan Timeline Travel aracı kullanıcılarına (öğrenenlere ya da öğrencilere) gelişimleri hakkında geri bildirim verebilen, interaktiflik, video ve oyunlarla öğrenmeyi teşvik eden ve harita ve kronoloji üzerinden quizler ve sınavlar ile bir değerlendirme sunabilen bir e-öğrenme platformu olarak geliştirilecektir. Gaziantep Üniversitesi’ndeki geleneksel mimarlık tarihi dersleri olan —ARCH 112 Mimarlık Tarihi 1 ve ARCH 112 Mimarlık Tarihi 2— Timeline Travel e-öğrenme platformuna uyum sağlayacak biçimde güncellenecektir. Bu, kullanıcılara mimarlık tarihi öğrenirken zamanda yolculuk yapabilme şansını tanıyacaktır. Kullanılan metinler öncekilerle aynı ders notları, görseller ders sunumlarıyla aynı görseller bile olsa içerik yeni videolar ve pop-up’larla desteklenecek ve bazı alıştırmalar oyunlara dönüştürülecektir.

 

Ayrıca başka şehirler ve üsluplar için de görseller ile mimarlık tarihi veritabanları üretmek istenmekte, projenin bu son aşamasında  bunlardan global bir mimarlık tarihi ders programı oluşturma konusunda faydalanmak planlanmaktadır. Farklı mimarlık tarihi e-öğrenme materyalleri üretebilmek için daha başka işbirlikleri gerekecektir. Bu e-öğrenme platformunun yaygınlaştırılabilmesi için Timeline Travel kullanılarak benzer ders dizilerinin nasıl oluşturulabileceğine dair bir kılavuz hazırlanacaktır. Bologna’da Timeline Travel’ın bu özelliğinin nasıl kullanılacağını anlatan atölye çalışmaları içeren bir çoğaltıcı etkinlik (multiplier event) gerçekleştirilecektir.

IO4. Geliştirilen E-öğrenme Platformuna Ve Timelin